Urzędy

Zakaz wprowadzania psów do urzędów…jest bezprawny i stoi w sprzeczności z prawem do swobodnego poruszania się i przebywania w danym miejscu, które przysługuje wszystkim obywatelom, w tym też posiadającym zwierzęta domowe. Takie interpretacje sądy w kolejnych miastach (m. in. w Częstochowie, Poznaniu, czy we Wrocławiu). A jak jest w Warszawie

(tbc)