Ulice

Aktualne przepisy obowiązujące na terenie Warszawy są takie, że pies może chodzić… bez smyczy. Oczywiście pod pewnymi warunkami. Pies musi być oznakowany oraz trzeba sprawować nad nim kontrolę. Czyli zaczipowany pies (najlepiej z adresatką!), który na zawołanie przychodzi do nogi –  może sobie chodzić swobodnie. Musi się oczywiście dostosować do zasad ruchu drogowego obowiązujących pieszych 🙂

Dotyczy to zarówno ulic jak i parków. I nie ma znaczenia wielkość psa. Ani jego kolor. Czarny cane corso powinien być tak samo traktowany jak blond mikropies w typie chuhuahua.

 

Uchwała nr LXI/1631/2018 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 8 lutego 2018 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie m.st. Warszawy.